Schultz tekent tracébesluit Zuidas


23 maart 2016 - Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het tracébesluit Zuidasdok ondertekend. De A10 Zuid wordt verbreed en het station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid en gemoderniseerd. Het grote bouwproject bij de Amsterdamse Zuidas start in 2017.

De A10 Zuid is een van de drukste snelwegen van Nederland. De snelweg krijgt in totaal acht rijstroken voor doorgaand verkeer en vier stroken voor bestemmingsverkeer. De weg komt ter hoogte van het Zuidashuidige station onder de grond te liggen. De ondertunneling van de A10 bij de Zuidas geeft het verouderde station Amsterdam Zuid de ruimte om uit te groeien tot een hoogwaardig openbaar vervoerknooppunt. Bovendien verbetert de leefkwaliteit in het gebied door komst van de tunnel.
Met de aanleg van de tunnel wordt het huidige aantal rijstroken per rijrichting uitgebreid van vier naar zes rijstroken; vier voor doorgaand verkeer en twee voor bestemmingsverkeer. Doordat autoverkeer in de toekomst ondergronds rijdt, ontstaat ruimte voor de nodige uitbreiding van station Amsterdam Zuid. Door verdere groei van de Zuidas en de komst van de Noord/Zuidlijn neemt het aantal ov reizigers de komende decennia aanzienlijk toe.
Met werkzaamheden is een bedrag van € 1,9 miljard euro gemoeid. Naar verwachting is het project in 2028 gerealiseerd.

Meer op de website van RWS>