Waterbergingsgebied Volkerak-Zoommeer geopend

28 januari 2016 - Minister Melanie Schultz van Haegen heeft op donderdag 28 januari het Volkerak-Zoommeer officieel geopend als waterbergingsgebied. In het Volkerak-Zoommeer moet tijdens hoog water rivierwater worden opgeslagen zodat het waterpeil in de rivieren zakt en overstromingen worden voorkomen. Daartoe zijn de dijken en stuwen van het Volkerak verstevigd. In het Volkerak-Zoomeer kan 200 miljoen m3 water extra worden opgeslagen waarmee het bassin de grootste waterberging van Nederland is. De waterberging Volkerak-Zoommeer maakt deel uit van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier.
Bij de uitzonderlijke combinatie van gesloten stormvloedkeringen én zeer hoge rivierafvoeren kan het rivierwater geen kant op en dreigen hele gebieden onder te lopen. Dat moet voorkomen worden door het rivierwater om te leiden naar het Volkerak- Zoommeer, dat dan als tijdelijk bergingsgebied wordt ingezet. De kans daarop is volgens Rijkswaterstaat eens in de 1430 jaar.
De werkzaamheden aan het Vokerak-Zoommeer startte eind november 2014 en waren 31 december 2015 afgerond. Er is € 17,3 miljoen mee gemoeid.

In Civiele Techniek nummer 1 2016, een uitgebreid artikel over Volkerak- Zoommeer

Meer op de website van Brabantse Delta>

Video bij Omroep Brabant>