Nieuw Nationaal Waterplan


14 december 2015 - Nederland heeft een nieuw Nationaal Waterplan. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) hebben voor de komende zes jaar vastgelegd hoe Nederland zich verdedigt tegen het water, hoe ons water schoner wordt en hoe we Nederland klimaatbestendig en waterrobuust gaan inrichten. Ook bevat het Nationaal Waterplan 2016-2021 acties om Nederland gidsland te laten blijven voor watermanagement en Nederlanders bewuster te maken van het leven met water. De bewindslieden hebben het nieuwe Nationaal Waterplan vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Klimaatverandering heeft grote gevolgen in onze kwetsbare delta: hogere stormvloeden op zee, meer water door de rivieren, vaker stortbuien, hitte en droogte. Neerland heeft sterkere dijken en bredere rivieren nodig, en meer mogelijkheden om regenwater vast te houden op de plaatsen waar het valt. Dat kost veel geld en veel ruimte. Nederland wordt veiliger als er in de ruimtelijke inrichting meer rekening wordt gehouden met ons water. Daarnaast is het zaak afspraken over water te maken in Europees verband, omdat rivieren en zeeën niet stoppen bij landsgrenzen.

In het nieuwe Nationaal Waterplan staan vijf ambities centraal. Nederland moet de veiligste delta in de wereld blijven. Dat moet gebeuren door de veiligheidsnormen tegen overstromingen te vernieuwen. Het kabinet kiest voor een grotere inzet op verbetering van de waterkwaliteit (meststoffen, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, microplastics), zodat de Nederlandse wateren schoon en gezond zijn en er genoeg zoet water is. Verder wil het kabinet dat Nederland klimaatbestendig en waterrobuust wordt ingericht, dat Nederland een gidsland is en blijft voor watermanagement en -innovaties. Dat is gunstig voor onze economie en ons verdienvermogen. Tot slot wil het kabinet stimuleren dat Nederlanders waterbewust leven.

Zonder sterke dijken zou 60 procent van Nederland regelmatig onder water staan. In dat gebied wonen negen miljoen mensen en wordt 70 procent van het bruto nationaal product verdiend. 16 procent van onze economie is afhankelijk van genoeg zoetwater. Deze waterafhankelijke sectoren zijn goed voor een omzet van ruim € 193 miljard per jaar.


Meer op de website van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu>