Nederlands kustbeschermingsplan voor de Filippijnen

4 november 2014 - Nederlandse waterexperts gaan de Filippijnen helpen met een kustbeschermingsplan voor Tacloban en omgeving. Dit moet het land beter beschermen tegen toekomstige tyfonen. De Filippijnen werden in 2013 zwaar getroffen door de vernietigende tyfoon Haiyan met duizenden doden tot gevolg en enorme materiële schade. Dat maken de ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vandaag bekend.
Het team van Nederlandse experts is onderdeel van het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team). Dit is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu om Nederlandse experts van bedrijven, kennisinstellingen, ngo’s en overheden in te zetten om waterrampen te voorkomen of te bestrijden. Op verzoek van buitenlandse overheden kan het DRR-Team snel worden ingezet bij het voorkomen of beperken van droogte, overstromingen en watervervuiling. Het DRR-Team richt zich op wederopbouw en preventie, niet op noodhulp.
Het consortium dat de opdracht voor het DRR-Team gaat uitvoeren voor de Filippijnen bestaat uit experts van Royal HaskoningDHV, Arcadis,  Rode Kruis, Deltares, Van Oord, Rebel en Wetlands International. Zij werken samen met lokale, regionale en nationale organisaties aan een duurzame lange termijn visie voor de kust bij Tacloban. Het project kost € 600.000 euro en wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het moet medio 2016 gereed zijn.

Meer op de website van het Ministerie van I&M>