Online Kennismodule CROW: nieuwste verkeersborden

15 juni 2015 - De nieuwe verkeersborden die per 1 juli 2015 van kracht worden, zijn ondergebracht in de nieuwe CROW Online Kennismodule Verkeerstekens. Per individueel verkeersteken is informatie opgenomen over toepassing, uitvoering en plaatsing ervan. Deze kennis geeft professionals die betrokken zijn bij ontwerp, beheer, onderhoud van wegen zekerheid bij het maken van keuzes. Zo komt het juiste bord op de juiste plaats. Vanuit de online kennismodule zijn alle verkeerstekens in hoge resolutie te downloaden.

De Online Kennismodule Verkeerstekens is volgens CROW de meest complete bundeling van kennis over verkeersborden en verkeerstekens van Nederland. De kennismodule bevat zowel borden uit het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) als gemeentelijke borden, informatieborden, onderborden en werk-in-uitvoeringsborden.

Elk individueel bord is voorzien van wet- en regelgeving uit het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de Wegenverkeerswet 1994 (WVW1994), de Uitvoeringsvoorschriften BABW en het RVV1990. Deze wet- en regelgeving is vertaald naar toepassing in de praktijk.

Meer op de website van CROW>