Special events

Cursussen

Agenda

Drukke ondergrond in beeld


10 februari 2015 - De drukte in de ondergrond neemt toe door bijvoorbeeld de winning van energie en drinkwater en door opslag van energie vloeistoffen en gassen. Daarnaast is de ondergrond belangrijk voor natuur, landschap en de leefomgeving. Het gebruik van de ondergrond neemt toe en daardoor kunnen functies elkaar raken en soms zelfs in de weg zitten. Dit vraagt om een plan van aanpak voor nu en in de toekomst. Daarom hebben Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Minister Henk Kamp (Economische Zaken) vooruitlopend op een Structuurvisie voor de Ondergrond een eerste schets opgesteld dat ook een voorzet is voor het  milieueffectrapport. Van 10 februari tot en met 23 maart is het mogelijk hierop te reageren.
Bij ondergrondse activiteiten moet rekening worden gehouden met activiteiten zowel onder als boven de grond, zoals landbouw. De structuurvisie moet er uiteindelijk voor zorgen dat er meer duidelijkheid komt voor initiatiefnemers en andere overheden bij toekomstige projecten in de ondergrond. Belangrijk is dat het Rijk terughoudend is bij het maken van reserveringen. Dit gebeurt alleen als er sprake is van een knelpunt onder de grond.


Met de structuurvisie geeft het Rijk sturing aan ondergrondse activiteiten die van nationaal ruimtelijk belang zijn. Dit zijn: grondwaterwinning voor drinkwater, conventionele olie- en gaswinning, aardwarmtewinning (geothermie), zoutwinning, opslag in zoutcavernes en opslag in lege olie- en gasvelden.

 

Voor meer informatie over het beleid ten aanzien van bodem en ondergrond: http://www.rijksoverheid.nl/nrd-strong

Bron: Ministerie van I&M>