Ruimte voor de Rivier. Aanleg langsdam tussen Ophemert en Zennewijnen (Civiele Techniek 1/2 2015)
Wegomlegging N355. Hijsen van de langste prefab betonnen ligger ter wereld (Civiele Techniek 3 2015)
Zwakke Schakel-project Zeeuws Vlaanderen. Strekdammen bij Cadzand (Civiele Techniek nummer 1/2 2016)

 

Start kustonderhoud bij Ameland

 

6 januari 2015 - Rijkswaterstaat is vandaag gestart met het aanbrengen van zand voor de kust van Ameland-Midden. Tussen paal 12 en paal 17 storten baggerschepen op 500 tot 1.000 m uit de kust 2 miljoen m3 zand op de zeebodem. Hierdoor blijft Ameland goed beschermd tegen de zee.

De werkzaamheden nemen ruim 4 maanden in beslag en gaan dag en nacht, 7 dagen per week door. Er is geen hinder voor strandbezoekers. Watersporters moeten een veilige afstand bewaren tot het baggerschip.

In 2010/2011 is bij Ameland-Midden ook al zand aangebracht. Omdat de levensduur van suppleties op Ameland ongeveer 4 tot 5 jaar is, moet de kust nu opnieuw onderhouden worden. Zand voor de kust bij Ameland-Midden beschermt de kust, maar bereikt onvoldoende de ondiepe kustzone en het strand. Daarom brengt Rijkswaterstaat in 2015 ook zand aan op het strand bij Ameland-Midden.


Bron: Rijkswaterstaat>