SONOB
Consortium werkt aan nieuw zonne-geluidsscherm

 

25 september 2014 - Een consortium onder leiding van Heijmans is gestart met een project waarin een innovatief zonne-geluidsscherm wordt ontwikkeld en in de praktijk wordt onderzocht in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het geluidsscherm wordt beproefd onder de naam SONOB (Solar Noise Barriers). Het scherm beperkt geluidshinder voor omwonenden en kan tegelijkertijd duurzame energie opwekken. Hiermee krijgen burgers stillere wegen en duurzame stroom Partners in het consortium zijn TU Eindhoven, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Solar Energy Application Center (SEAC), Van Campen Industries BV en Dutch Space BV. Financiering van het project vindt plaats vanuit eigen bijdragen van de deelnemende bedrijven en met subsidie vanuit de Topsector Energie.

 

Het Nederlandse (spoor)wegennet biedt een enorm potentieel voor zonne-geluidsschermen. Er is circa 5 miljoen vierkante meter aan geluidsscherm beschikbaar, op nagenoeg onbeschaduwde locaties en dicht in de buurt van het elektriciteitsnet. Om deze oppervlakken te kunnen benutten voor opwekking van zonne-energie is innovatieve technologie nodig die de belangen van weggebruikers, omwonenden, landschapsarchitecten, wegenbouwers en wegbeheerders verenigt én een sluitende business case oplevert.

 

Doel van het SONOB-project is een doorbraakinnovatie te ontwikkelen voor een modulair zonne-geluidsschermconcept. De basis daarvoor ligt in LSC (Luminescent Solar Concentrator)-technologie, waarbij ook wordt gekeken naar de energieopbrengst van bestaande technologie. De partners onderzoeken en werken aan nieuwe materialen, productontwerp en een prototype op ware grootte in een ‘living lab’ omgeving in de Willemspoort aan de Ring West, tegenover het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De veldtest gaat begin 2015 van start en zal minimaal een jaar duren.


Bron: Heijmans>