Bezwijkproef Friese brug


22 augustus 2014 - Op de Ruijtenschildtbrug bij Vierhuis in Friesland is op 20 en 22 augustus een bezwijkproef uitgevoerd. TU Delft, Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat kregen die gelegenheid om informatie te verkrijgen over de sterkte en belastbaarheid van de brug. De mogelijkheid deed zich voor omdat de brug toch moest worden gesloopt en vervangen door een nieuwe. De beproeving is zeer uitzonderlijk omdat een dergelijke proef in Nederland waarschijnlijk nog nooit eerder werd uitgevoerd.
Op 20 augustus werd de brug belast met 300 ton, terwijl op de tweede dag werd een ander deel werd belast met 375 ton, waarbij de brug uiteindelijk bezweek.

Bron: cement online>