Bodemdaling: wel of geen onderhoud?

 

25 juli 2014 - Deltares start samen met CROW een verkennende studie, zodat gemeenten beter keuzes kunnen maken  in onderhoudswerkzaamheden veroorzaakt  door bodemdaling. Extra onderhoudskosten voor wegen en riolering ten gevolge van slappe bodem wordt in Nederland op € 250 miljoen per jaar geschat. Deze hoge kosten drukken zwaar op de gemeentelijke begroting. In een aantal gemeenten zelfs zo zwaar dat er onvoldoende budget is om alle onderhoud uit te kunnen voeren. De verkenning richt zich op het identificeren en inzichtelijk maken van de knelpunten. De uitkomsten van het onderzoek moeten uiteindelijk leiden tot een meerjarenprogramma waar alle betrokkenen mee uit de voeten kunnen.

In oktober zal de verkenning worden afgerond en komt er een voorstel voor een oplossing in de vorm van een meerjarenprogramma met een aanpak om de knelpunten op te lossen.

Bron: Deltares>