Ruimte voor de Rivier. Aanleg langsdam tussen Ophemert en Zennewijnen (Civiele Techniek 1/2 2015)
Wegomlegging N355. Hijsen van de langste prefab betonnen ligger ter wereld (Civiele Techniek 3 2015)
Zwakke Schakel-project Zeeuws Vlaanderen. Strekdammen bij Cadzand (Civiele Techniek nummer 1/2 2016)


Boskalis/Van Oord: havenuitbreiding Singapore

16 juli 2014 - Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft in consortiumverband een opdracht verworven in het kader van de uitbreiding van de Tuas Mega Port in Singapore. Opdrachtgever Jurong Town Corporation heeft het landaanwinningsproject van Tuas Finger One toegewezen aan een consortium bestaande uit Hyundai, Samsung, Penta Ocean, Boskalis en Van Oord. Het contract heeft een totale waarde van SGD 960 miljoen, waarvan het aandeel van Boskalis / Van Oord circa € 100 miljoen bedraagt. Voor het project zal 24,5 miljoen kubieke meter zand nodig zijn, waarvan het grootste deel naar verwachting door bulkschepen over lange afstanden zal worden aangevoerd. Naast deze landaanwinning zal het consortium ook baggerwerkzaamheden uitvoeren en 3,4 kilometer kademuur aanleggen. De werkzaamheden zullen de komende weken van start gaan en tegen het eind van 2018 worden afgerond.

Bron: Boskalis>