Lelystad airport
Lelystad Airport kan zich verder ontwikkelen

 

14 juni 2014 - Lelystad Airport kan zich gaan ontwikkelen tot een luchthaven met maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar. Hiermee kan de luchthaven vanaf 2018 stap voor stap een deel van de groei op Schiphol over gaan nemen. Hiermee wordt de mainportfunctie van Schiphol versterkt en kan de luchthaven in Lelystad een impuls geven aan de regionale economie en werkgelegenheid. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het ontwerp-luchthavenbesluit Lelystad dat de groei en ontwikkeling van Lelystad Airport mogelijk moet maken.

In het Regeerakkoord is afgesproken de ontwikkeling van Schiphol te bevorderen vanwege haar grote belang voor de economie. Lelystad en Eindhoven mogen verder groeien om zo de groei van Schiphol te ondersteunen. Ook is een akkoord gesloten tussen Rijk, luchtvaartpartijen, bewoners en regionale overheden over de groei van Schiphol. Hierbij is afgesproken dat per jaar maximaal 510.000 vluchten op Schiphol mogen vertrekken en landen. Om ruimte te bieden aan de totale vraag naar luchtvaart in Nederland moeten Lelystad en Eindhoven vluchten gaan opvangen die niet aan de mainport gebonden zijn en niet bijdragen aan het internationale netwerk van Schiphol. Hiermee worden de stevige mainportfunctie van Schiphol en de Nederlandse economie versterkt.

De Schiphol Group, exploitant van Lelystad Airport, geeft in het Ondernemingsplan aan dat er een zorgvuldige groei in 3 fases moet plaatsvinden. Tijdens de opstartfase van 2018 tot 2023 is de groei van het aantal vliegtuigbewegingen en reizigers op Lelystad gematigd. Dit is nodig omdat de ontwikkeling afgestemd moet zijn op de groei van het vliegverkeer op Schiphol en voor de noodzakelijke opbouw van de luchtverkeersleiding. Schiphol verwacht vanaf 2028 een positieve exploitatie op Lelystad te kunnen realiseren (bij ongeveer 16.000 vliegtuigbewegingen en 2,4 miljoen reizigers per jaar). Hierna worden de voorzieningen op Lelystad uitgebreid en kan de luchthaven tot 2033 verder groeien naar 25.000 vliegbewegingen en vervolgens naar 45.000 vliegbewegingen in 2043. Het Ondernemingsplan van Schiphol is in opdracht van het Rijk getoetst door een onafhankelijk bureau. Daarnaast is nogmaals gekeken naar de marktprognoses en de beschikbare capaciteit op Schiphol. Hieruit wordt duidelijk dat de luchtvaart in Nederland dusdanig groeit dat Schiphol binnen enkele jaren aan de grenzen van haar capaciteit komt en investeringen in Lelystad nodig zijn.

Het besluit is samen met de rapporten en onderzoeken aan de Tweede kamer aangeboden (voorhangprocedure), waarna het na parlementaire behandeling voor advies aan de Raad van State wordt gestuurd.

Bron: Rijksoverheid>