Movares en Grontmij onderzoeken 1000 km snelweg

3 juni 2014 - Ingenieursbureaus Movares en Grontmij gaan in opdracht van Rijkswaterstaat geluidsonderzoek uitvoeren langs circa 1000 kilometer van de 3000 km snelweg in Nederland waar de geluidsbelasting te hoog is. Het project maakt deel uit van het Meerjarenprogramma Geluid (MJPG) en is door Rijkswaterstaat aanbesteed volgens de aanpak Best Value Procurement (BVP). Met deze aanpak wordt de aanbieder geselecteerd, die de meeste waarde biedt voor de laagste prijs.
Geluidsonderzoek
Langs veel rijkswegen zijn in de afgelopen jaren geluidsbeperkende maatregelen getroffen, waardoor steeds meer locaties aan de geluidsnorm voldoen. Voor de rijkswegen in de provincies Noord-Holland, Gelderland en Overijssel waar nog geen maatregelen zijn getroffen, gaan Movares en Grontmij onderzoek doen. Daar waar de wettelijke geluidsnorm wordt overschreden, onderzoeken we mogelijke oplossingen en de kosten daarvan. Bijvoorbeeld ‘stil’ asfalt, een geluidsscherm of een geluidswal.
Het project loopt tot eind 2017. Er is € 2,6 miljoen mee gemoeid.

Bron: Grontmij>