Renovatie Velsertunnel voorlopig gegund


24 maart 2014 - Rijkswaterstaat heeft de renovatiewerkzaamheden aan de Velsertunnel voorlopig gegund aan de aannemerscombinatie Hyacint. Dat betekent dat deze combinatie is aangewezen als beoogd uitvoerder van de werkzaamheden. De eerste voorbereidingen voor de renovatie van de Velsertunnel - zoals maken van het ontwerp - gaan dit jaar van start. Eind 2016 is het werk naar verwachting afgerond.
Hyacint is een combinatie van aannemers Dura Vermeer, BESIX en installatiebedrijf SPIE Nederland. De combinatie is bij gunning ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de tunnel gedurende zeven jaar.
Voordat de gunning definitief wordt, is nog een aantal stappen te nemen. Nu gaat de zogeheten convergentiefase in. Dit is een nieuwe werkwijze waarbij Rijkswaterstaat en de aannemer gezamenlijk vaststellen of de aannemer de contracteisen juist heeft geïnterpreteerd. Vervolgens worden de belangrijkste delen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Als deze fase succesvol is doorlopen, wordt de definitieve opdracht gegund. Naar verwachting gebeurt dat deze zomer.

De Velsertunnel is bijna 60 jaar oud en toe aan een grote renovatie. Rijkswaterstaat laat onder meer de doorrijhoogte van de tunnel vergroten, zodat er minder incidenten plaatsvinden met te hoge vrachtwagens. Het komt nu regelmatig voor dat die vast komen te zitten in de tunnel, met veel verkeersoverlast als gevolg. Daarnaast vernieuwt Rijkswaterstaat vrijwel alle tunneltechnische installaties (zoals de ventilatie, het blussysteem en de verlichting) en worden de vluchtwegen aangepast. De renovatie moet ervoor zorgen dat het verkeer vlot en veilig door de tunnel kan blijven rijden. Na de werkzaamheden voldoet de Velsertunnel ook aan de nieuwe Tunnelwet; wettelijk moet dat uiterlijk vanaf 2019 het geval zijn.

Bron: RWS>