Onderdoorgang Zutphen (Civiele Techniek 8 2017)
Sluisdeuren nieuwe zeesluis IJmuiden (Civiele Techniek 8 2017)
Natuurontwikkeling Markerwadden. (Civiele Techniek Waterbouwdagspecial 2017)
Constructieve stabilisatie. (Civiele Techniek 7 2017)

Nieuwe sluisbrug Julianasluis Gouda geplaatst


10 maart 2014 - De eerste nieuwe sluisbrug over de tweede Julianasluis in Gouda is zaterdag 8 maart 2014 geplaatst. De sluisbrug werd door een enorme kraan van een platform getild en op de juiste plek aan de Gouwezijde van de sluis ingevoegd. Zaterdag 15 maart 2014 is de tweede brug aan de beurt. Die komt aan  de IJsselzijde van de sluis.
De nieuwe sluisbrug werd donderdagavond vanuit Krimpen aan den IJssel aangevoerd op een platform getrokken door sleepboten. Om de brug door de sluis naar de Gouwezijde te verplaatsen, zijn op vrijdag eerst de tijdelijke brug aan de IJsselzijde, en vervolgens de fietsbrug van hun plek getild. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden de balanspriemen, de horizontale delen van de brug, op de al eerder geplaatste hameitorens geplaatst. Dit zijn de verticale delen van de brug.
De tweede Julianasluis wordt in opdracht van provincie gebouwd door Van Hattum en Blankevoort. De werkzaamheden zijn in augustus 2012 gestart. Inmiddels zijn de betonconstructies zoals sluishoofden en brughoofden gereed. De diverse damwanden (compartimenteringschermen) worden nu verwijderd.  
De bestaande Julianasluis (rijksmonument uit 1936) verbindt de Hollandsche IJssel en het Gouwekanaal en is een belangrijke schakel in de vaarroute tussen Rotterdam en Amsterdam. Door de toegenomen beroeps- en recreatievaart is de huidige sluis te klein geworden. Door de aanleg van de tweede sluis naast de bestaande Julianasluis, neemt de capaciteit toe en wordt het mogelijk de beroeps- en recreatievaart van elkaar te scheiden. Dat is veiliger. Ook biedt de tweede sluis meer bedrijfszekerheid; als 1 sluis in storing of onderhoud is, kan de andere sluis worden gebruikt. De tweede sluis wordt breder en dieper dan de bestaande Julianasluis.

Bron: Van Hattum & Blankevoort>


Julianasluisbrug