Civiele Techniek nummer 7 2013
(Thema Geotechniek)
Verschijnt 3 oktober 2013Windmolenfundaties

Windmolenfundaties

Windpark De Zuidlob van Nuon/Vattenfall in Zeewolde is één van de grootste on-shore windmolenparken van Nederland. De Combinatie Windmolen Fundaties Zeewolde (CWF), heeft totaal 36 fundaties voor het type windturbine 3.4 M-104-HH98 ontworpen en gerealiseerd.
Het nieuwe Hoog Catharijne - Vijflaagse parkeergagage
Winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht verbindt het oude stadscentrum van Utrecht met het Centraal Station. Gemeente Utrecht wil nu het hele stationsgebied vernieuwen. Hiertoe is een omvangrijk ontwikkelplan gemaakt voor het nieuwe Hoog Catharijne, waaronder een vijflaagse parkeergagage.

Warmtenet Rotterdam

Horizontal Directional Drilling in stadscentrum - Het warmtenet van Rotterdam

In oktober 2013 stroomt de eerste warmte door het nieuwe warmtenet van Rotterdam. Het resultaat van een constructieperiode van ruim anderhalf jaar en een voorbereidingsperiode van enkele jaren.


Trillingshinder verminderen door toepassen trillingsscherm
Passages van rail- en wegverkeer veroorzaken steeds vaker trillingshinder voor omwonenden. Door toepassing van een trillingscherm is reductie van wel circa 50 tot 70 procent mogelijk.

Groninger Forum
Bouwput- en kelderontwerp Groninger Forum

Door in een vroeg stadium de juiste keuzes te maken, gestuurd vanuit de geotechnische mogelijkheden en door innovaties te combineren met bewezen techniek, zijn tijdens de bouw van Het Groninger Forum de risico’s beperkt en de hoge ambities bereikt. SKBodemtool: Ondergrondse en bovengrondse kennis ontsloten
Veel informatie en kennis over boven- en ondergrond zijn bekend. Om de juiste informatie op het juiste moment door de juiste mensen te laten gebruiken is de SKBodemtool, ontwikkeld door een samenwerkingsverband van SKB, RO2 en StrateGis.

Julianasluis


Realisatie 2e Julianasluis te Gouda

De huidige Julianasluis (gebouwd in 1935) bij Gouda met bijbehorende gebouwen is een Rijksmonument. Inmiddels is capaciteitsvergroting wenselijk. Na afronding van een onderzoek naar de mogelijke varianten is besloten een tweede sluiskolk te bouwen naast de bestaande.


Innovatie voor Netwerk Randstadrail: Perronband met een verstelbaar loopvlak
Het ingenieursbureau van de gemeente Den Haag (IbDH) heeft in het kader van het project Netwerk Randstadrail (NRR) een nieuw type perronband ontwikkeld.

Amelander damHistorie: Building with nature in de negentiende eeuw - De Amelander dam

Nadat drie kooplui in 1879 via ‘de dam’ Ameland bereikten, schreef de Leeuwarder krant:  ‘men kan dus veilig aannemen dat de communicatie tussen Ameland en het vaste land voorgoed is verzekerd en dat Nederland een eiland minder telt’. Dat was niet helemaal waar.