Civiele Techniek nummer 4 2012
(Thema Innovatie)
31 mei 2012

 

Interview: Innovatief aanbesteden: sneller, beter, slimmer
Civiele Techniek sprak met Fries Heinis, directeur Vereniging van Waterbouwers over het stimuleren van innovatie binnen de waterbouw door middel van innovatief aanbesteden.

Sensortechniek en datacommunicatie - De IJkweg
TNO werkt, samen met RWS en TU Delft in het samenwerkingsverband InfraQuest, aan innovaties op het gebied van wegdekken die potentieel de onderhoudskosten en de filedruk door werkzaamheden kunnen drukken.Rekenen aan bereikbaarheid - Anders, beter, sneller en samen

Op een EU-conferentie in Turijn bleken de Nederlandse beleidspraktijk en de praktische uitwerking in instrumenten stappen voor te lopen op de rest van de wereld. Een overzicht van de Nederlandse innovaties voor het voorspellen van verplaatsingen.
Integraal verkeersmanagement binnen handbereik
Open standaarden voor Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) en systemen die de DVM-maatregelen integraal kunnen aansturen helpen bij het oplossen van verkeersproblemen. ViValdi is een innovatief verkeersmanagementsysteem dat beleid rechtstreeks vertaalt naar strategie en maatregelen.

Puin

Parkeergarage: uit betonpuin herrezen
Waar laat je het betonpuin als de bouw van nieuwe autowegen terugloopt en het niet meer als fundering kan worden gebruikt? TU Delft en Strukton Civiel voeren gedurende vier jaar het pilotproject ‘C2CA’ uit bij de sloop van twee kantoortorens en de bouw van een parkeergarage in Groningen.
WODAN123 - Nieuwe multisectorale aanpak van wateroverlast
Om locaties met een hoog risico voor wateroverlast te identificeren zou het ideaal als de rioleringsberekeningen, de afstroming over straat en de AHN2-meetgegevens met wateroverlastgevoelige locaties in één model staan. Dat model is er nu: WODAN123 van Grontmij.

Waterwissel


Drijvende dubbeldeksbrug voor fauna en recreatie - De waterwissel
Witteveen+Bos ontwikkelde een drijvende dubbeldeksbrug met een dubbele functie: voor de passage van fauna en voor recreatieve passage.

Racen in een kano van beton
Sinds 1977 wordt in Nederland jaarlijks de BetonKanoRace georganiseerd. Studenten Bouwkunde en Civiele Techniek van ROC’s laten hiermee zien dat naast de bekende toepassingen van beton, er nog meer mogelijkheden zijn.

Satellieten inspecteren dijken - ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’
Deltares en Hansje Brinker onderzochten samen met de dijkbeheerders hoe de techniek kan worden gebruikt, om in een vroeg stadium zwakke plekken in dijken op te sporen.

drijvers


Metingen met nieuwe GPS-drijvers -Stromingsmetingen aan de kust
De smalle kuststrook rondom de waterlijn is de meest dynamische zone van het kustgebied en belangrijk voor kustveiligheid. Er is gezocht naar een nieuw meetsysteem dat in staat is om zowel de stroming als de stromingspatronen vast te leggen.Versterking hoogspanningslijn
De vijftig jaar oude hoogspanningslijn Vierverlaten - Hessenweg is de afgelopen drie jaar grondig gerenoveerd waardoor de transportcapaciteit is verdubbeld. Een van de uitdagingen van het project was om alle werkzaamheden op tijd af te ronden.

waaiersluis

Historie: Oude innovatie: ‘Blanken’s Sluijs’
Op 10 november 1808 kreeg Jan Blanken - inspecteur-generaal van de Waterstaat - een octrooi voor ‘… zijne uitvinding van nieuwe sluisdeuren; welken de naam zullen dragen van Blanken’s Sluijs'. Octrooi of niet, er was nogal wat gedoe aan voorafgegaan en helemaal nieuw was de waaiersluis bovendien ook niet.Hoe hou je de kosten in de hand?
Het beeld dat de gemiddelde Nederlander heeft van de financiële beheersing van grote infrastructuurprojecten is niet best. Dit blijkt geen juist beeld. Het gaat meestal juist erg goed, hoewel uiteraard altijd verbeteringen mogelijk zijn.