Civiele Techniek nummer 8 2012
(Thema Tunnels Ondergronds bouwen)
5 december 2013


Nijverdal toneel van nieuwe aanpak VTTI - Model based engineering keerpunt in tunnelbouw
De veiligste tunnel is een afgesloten tunnel. Een flauwe grap, maar een waarheid als een koe. Het is namelijk een zeer complex karwei om de veiligheid van een tunnel al in de ontwerpfase aan te tonen en te garanderen bij de openstelling ervan.

 A2 Maastricht

Ondertunneling A2 Maastricht- De Groene Loper
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de ondertunneling van de A2 in Maastricht. Na realisatie van de dubbellaags tunnel verdwijnt eind 2016 het verkeer tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein ongeveer 2,3 kilometer onder de grond.

 

Risicobeheersing bij aanleg Noord/Zuidlijn
Op dit moment is de aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam nog in volle gang. Een groot gedeelte van de werkzaamheden vindt plaats onder het drukke stratenpatroon van de Amsterdamse binnenstad. Risicobeheersing is bij een dergelijk project van groot belang.

parkeergarage
Duurzaam rendement op parkeergarages

Omvangrijke bouwprojecten vragen om complete overeenstemming tussen bouwer en opdrachtgever. De praktijk blijkt
echter vaak weerbarstig. Maar al te vaak blijken de ontwikkelaar en de uiteindelijke exploitant van een gebouw met een heel andere blik naar een nieuw te realiseren complex te hebben gekeken. Met name in het geval van parkeergarages duikt dit probleem steeds vaker op.Herstel fundering monumentale Lambertuskerk

In 2010 zijn de herstel- en restauratiewerkzaamheden aan de 100 jaar oude Lambertuskerk in Maastricht gestart. Het ging om de restauratie en de versterking van de zwaar beschadigde monumentale kerk, de inpandige nieuwbouw van een kantoorunit met kelder en een ingrijpend herstel en uitbreiding van de fundering.


Honkong Macao
De Hongkong Zhuhai Macao Bridge Link

Eind 2010 is het contract voor Hongkong Zhuhai Macao Bridge Link (HZMB Link) en de kunstmatige eilanden gegund aan een Chinese aannemerscombinatie onder leiding van CCCC (China Communication Construction Company) en sindsdien is de bouw in volle gang.ZwolleSpoort: Waarmaken van ambities
In het najaar is gestart met de uitvoering van het project ZwolleSpoort. Een onderdeel hiervan is de vervanging van de huidige perrontunnel, door een nieuwe, bredere tunnel. Om de overlast voor de reizigers tot een minimum te beperken is er gekozen voor een spectaculaire uitvoeringsmethode.

 
Maastunnel
Historie: 70 jaar Maastunnel - ‘… aan de grens van het mogelijke’
De eerste afgezonken verkeerstunnel van ons land ging op 14 februari 1942 open, maar niet erg officieel. Twee jongetjes op de fiets beten onverwachts de spits af.