Alle 136 geluidswerende zonnepanelen Solar Highways gemonteerdDe bouw van Solar Highways is klaar. Het scherm is dicht, de geluidswerende functie is hersteld. In december 2018 wordt de eerste groene stroom opgewekt.
Het laatste zonnepaneel van in totaal 136 geluidswerende zonnepanelen is ingehangen en gemonteerd. Nu het scherm klaar is om verkeerslawaai tegen te houden, starten de werkzaamheden om Solar Highways langs de snelweg A50 in Uden aan te sluiten op het stroomnet. In november zal het kabelwerk gereedkomen en wordt de elektrische installatie afgerond, gevolgd door het testen ervan.
In december 2018 is het scherm klaar voor elektronisch gebruik en wordt de eerste groene stroom opgewekt. Vanaf dat moment wordt gedurende achttien maanden de energieopbrengst van het zonnegeluidscherm nauwkeurig gemeten. De uitkomsten worden gebruikt om een goede inschatting te kunnen maken van de onderhoudsbehoefte, energieprestaties en financiële opbrengst van mogelijke toekomstige zonnegeluidschermen.

RWS>