Prorail: Testritten met extra lange goederentreinen
ProRail gaat eind augustus samen met DB Cargo testritten uitvoeren met goederentreinen van 740 meter. Goederentreinen hebben op dit moment een gemiddelde lengte van 650 meter. Door meer wagons tegelijk te koppelen, kunnen vervoerders beter concurreren met de weg.
De proef is een van de afspraken die is opgenomen in het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer (link is external) dat door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en de spoorgoederensector is overeengekomen. (Zie: ‘Trein wint terrein bij goederenvervoer’>)
Spoorvervoerders- en verladers, ProRail, havenbedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen met het maatregelenpakket de positie van de sector ten opzichte van de ons omringende landen en ten opzichte van weg en water verbeteren. De sector wil met deze en andere maatregelen de omvang van het goederenvervoer per spoor te laten groeien van 42 miljoen ton in 2016 naar 54-61 miljoen ton in 2030.
De testritten met een 740-meter-trein vinden eind augustus plaats op de Brabantroute, tussen Sloe en Dillingen. ProRail bereidt de testritten grondig voor. Zo werkt de verkeersleiding van ProRail op dit moment verschillende scenario’s uit om complicaties in het reguliere treniverkeer zo goed mogelijk op te lossen. Ook onderzoekt ProRail wat de invloed van de langere treinen is op de dichtligtijd van overwegen en welke andere knelpunten er zijn om zulke lange treinen door Nederland te laten rijden.
ProRail verwacht eind september de test te hebben geëvalueerd en de uitkomsten en adviezen te kunnen delen met betrokken partijen.

ProRail>