Dak A2 in Maastricht 'De Groene Loper' is openRuim een jaar geleden is de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht in gebruik genomen. Een unieke tunnel met vier buizen waarmee 50.000 voertuigen onder de grond verdwenen. Koning Willem-Alexander opende vandaag, 29 maart 2018, De Groene Loper op het dak van de A2 in het bijzijn van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Met de onthulling van de Bronzen Engel markeerde hij de opening van het parkachtige gebied.

Het dak is open
Op het 2,5 km lange traject, waar ooit 50.000 voertuigen per dag reden, ontstaat een groen park met 1.800 bomen, wandel- en fietspaden. Er is ruimte voor 30.000 m2 aan vastgoedontwikkeling waarvan 6.000 m2 detailhandel en horeca. De eerste bistrot ‘On top’ heeft haar deuren al geopend en over enkele weken start een tweede horecalocatie in het gebied boven de Koning Willem-Alexandertunnel met een stadstaverne. Verder kunnen ongeveer 1.000 nieuwe woningen gerealiseerd worden. Voor de uitvoering van het totale project A2 Maastricht is 15 ha natuur op de schop gegaan en 26 ha aan nieuwe natuur teruggekomen. De komende maanden wordt de laatste aanplant verricht. Rijkswaterstaat draagt het gebied rond de zomer over aan de gemeente Maastricht.

Aanleg infrastructuur volledig afgerond
De nieuwe infrastructuur tussen de knooppunten Geusselt en Europaplein werd in het najaar van 2017 volledig afgerond. Toen waren alle aansluitingen gereed. In het midden van dit traject ligt de enige dubbellaags tunnel van Nederland. Dagelijks gebruiken bijna 60.000 voertuigen de boven elkaar gelegen tunnelbuizen. De luchtvervuiling in de stad is met de komst van de tunnel sterk afgenomen. Ook de files en rijen wachtende auto’s voor de verkeerslichten horen tot het verleden.

RWS>