Civiele Techniek nummer 8 2016

(Thema Tunnels & ondergronds bouwen)
Verschijnt 1 december 2016CT 8 2016
Afstudeeronderzoek:
Lokale hydro-elektrische energieopslag in funderingspalen
De aanhoudende groei van wind- en zonne-energie maakt de vraag naar een duurzaam en betrouwbaar energieopslagsysteem steeds urgenter. In het afstudeeronderzoek van Marius Hendriks (TU Delft, Civiele Techniek) is gekeken naar de potentie van een kleinschalig, duurzaam energieopslagsysteem. Allereerst is onderzocht op welke manier het systeem de meeste energie kan leveren en vervolgens is er een ontwerp gemaakt waarbij dit opslagsysteem wordt toegepast.


CT 8 2016
Renovatie Velsertunnel

De bijna zestig jaar oude Velsertunnel vormt een belangrijke verbinding van het Noordzeekanaal in de regio IJmond. De zo herkenbare ventilatiegebouwen in de vorm van hyacinten staan sinds 2014 op de monumentenlijst. De tunnel mag zich de oudste snelwegtunnel van Nederland noemen en is toe aan een grondige renovatie.
CT 8 2016
Continu horizontaal beeld:

Grondonderzoek optimaliseren met EM-metingen
Bij de controleronde van de Nederlandse waterkeringen in 2011 bleek de dijk tussen Waardenburg en Tiel niet te voldoen aan de veiligheidseisen. Voor een goed dijkverbeteringsplan zijn recente en vooral betrouwbare gegevens nodig. In dat kader heeft Fugro hier onder andere geofysisch grondonderzoek uitgevoerd met behulp van elektromagnetische (EM) metingen.CT 8 2016
Samenwerking kennis en praktijk: Innovatieve waterremmende laag
Sinds begin 2015 worden in de ‘Geohal’ van kennisinstituut Deltares proeven uitgevoerd met het injecteren van natuurlijke, waterremmende lagen op praktijkschaal. Deltares bedacht een nieuw middel en een nieuwe methode om een weerstandbiedende laag in de grond aan te brengen dat het grondwater tegenhoudt. Samen met Van ’t Hek Groep testen zij in het laboratorium hoe de laag het beste kan worden geïnjecteerd in de bodem. De volgende stap wordt het aanbrengen van een laag in een echt bodemprofiel.CT 8 2016
De Rotterdamsebaan werkt dankzij integrale benadering
De Rotterdamsebaan verbetert de bereikbaarheid van Den Haag, zorgt voor minder sluipverkeer op het onderliggende wegennet en is de motor voor de ontwikkeling van de wijk de Binckhorst. Na intensieve voorbereiding hebben betrokken partijen de handen ineengeslagen voor het grootste infrastructurele project van Den Haag en de duurzaamste tunnel van Nederland of zelfs Europa. De aansluiting van knooppunt Ypenburg op de Centrumring is in zicht.
CT 8 2016
Energieneutrale tunnels zijn geen luchtkastelen
De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, heeft in juni 2016 aan de Tweede Kamer laten weten dat het haar ambitie is om de netwerken die Rijkswaterstaat beheert voor 2030 energieneutraal te maken. Hiertoe behoren ook de tunnels.

CT 8 2016
Ontwerp complexe diepzeekademuur
Op Maasvlakte 2 in Rotterdam is Sif Group een offshore terminal van 42 hectare aan het bouwen voor productie, op- en overslag van megafundaties voor de offshore windmolenindustrie. Op de terminal worden sinds afgelopen zomer stalen fundaties (monopiles) geproduceerd. De combinatie MariTeam, een samenwerkingsverband tussen Iv-Infra, SBE en MUC, is onder zeer hoge tijdsdruk verantwoordelijk voor het project.CT 8 2016
Historie: 150 jaar Nieuwe Waterweg: ‘Een werk wat wij moeten wagen’
Op 31 oktober was het anderhalve eeuw geleden dat werd begonnen met de aanleg van de Nieuwe Waterweg. De gebruikte techniek was nieuw, controversieel en zoals Thorbecke het verwoordde ‘een waagstuk’. Ondanks dat het bijna mislukt leek, en het budget zes keer werd overschreden, bleek het uiteindelijk alle moeite en geld dubbel en dwars waard.