Orde in woud van tools duurzaam bodemgebruik


27 oktober 2016 - Er zijn tools genoeg voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten waarbij ondergrond en grondwater een rol spelen. Maar hoe de juiste tool op het juiste moment te vinden en precies voor dat ene vraagstuk? Daarom heeft Deltares samen met Rijkswaterstaat een nieuwe routeplanner ontwikkeld.

Stedelijke herontwikkeling, het klimaatadaptief maken van een stad of het opzetten van gebiedsgericht grondwaterbeheer. Het zijn allemaal voorbeelden van projecten waarbij ondergrond en grondwater een rol spelen. En wie verzuimt om voldoende goed te onderzoeken wat zich in de ondergrond bevindt, mist geheid kansen of krijgt te maken met allerlei problemen, zoals graafschade aan kabels en leidingen of vernatting of verdroging op onverwachte plekken.

Om duurzaam bodemgebruik voldoende goed mee te nemen in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten zijn allerlei instrumenten ontwikkeld: handleidingen, rekentools, processchema’s of workshop-formats om alle stakeholders werkelijk bij het proces te betrekken. Instrumenten genoeg dus, maar die waren volgens Deltares moeilijk vindbaar en moeilijk te raadplegen omdat vooraf onvoldoende duidelijk is voor welke vraag ze een oplossing bieden. Om de instrumenten nu beter vindbaar te maken, is de bestaande website ‘bodemvizier’ aangevuld met een Routeplanner om de weg naar het juiste instrument te wijzen: http://vizier.bodemrichtlijn.nl/routeplanner.

De Routeplanner is gemaakt voor decentrale overheden, bodemexperts en projectontwikkelaars en andere partijen die zich met ruimtelijke ontwikkeling bezighouden.

Meer bij Deltares>