Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei afgerond

15 juni 2016 - Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe gaven op 15 juni Cortenoever en Voorsterklei symbolisch terug aan de agrariërs en bewoners. Na tien jaren van planvorming, ontwerpkeuze, procedures en realisatie zijn de werkzaamheden voor de dijkverleggingen zo goed als afgerond enkeert de rust in beide gebieden terug.  De projecten maken onderdeel uit van de 34 Ruimte voor de Rivierprojecten van Rijkswaterstaat, waarmee vier miljoen Nederlanders tegen extreem hoogwater worden beschermd. De dijkverleggingen hebben grote gevolgen voor de bewoners van het gebied. Diverse bewoners en agrariërs konden niet op hun oude plek blijven en hun huis of bedrijf werd verplaatst.
Alle betrokkenen van Cortenoever en Voorsterklei zijn door Waterschap Vallei en Veluwe intensief betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe inrichting van het gebied. Door middel van diverse sessies zijn eisen en wensen in kaart gebracht en beoordeeld op de (on)mogelijkheden. Centraal stond de vraag: ‘zoek met ons mee naar een ontwerp dat het minste pijn doet’.

In Cortenoever en Voorsterklei zijn landinwaarts nieuwe waterkerende dijken aangelegd, waardoor de IJssel meer ruimte krijgt. Delen van de nieuwe buitendijkse gebieden zijn afgegraven. De ‘oude’ dijken zijn aan de noord- en zuidkant verlaagd. Alleen bij extreem hoogwater stromen de nieuwe buitendijkse gebieden mee met de IJssel en verlagen dan de waterstand in deze rivier bij Cortenoever met 35 cm en bij de Voorsterklei met 29 cm. Deze situatie komt gemiddeld eens per 25 jaar voor, waardoor de landbouwfunctie in beide gebieden gehandhaafd blijft.
Hoewel de gebieden symbolisch zijn overgedragen, zijn de werkzaamheden nog niet helemaal klaar. Aannemingsmaatschappij de Vries & van de Wiel werkt de komende periode nog aan het plaatsen van omheiningen en de afronding van de nieuwe gemalen. De formele, definitieve oplevering aan de beheerders (gemeenten Brummen en Voorst en Rijkswaterstaat) vindt plaats als de aannemer alle werkzaamheden in het veld heeft afgerond. Dit is naar verwachting eind oktober 2016.

Meer op de website van Ruimte voor de Rivier>