Start aanbesteding Nieuwe Sluis Terneuzen

27 mei 2016 - De aanbestedingsprocedure van het project Nieuwe Sluis Terneuzen is van start gegaan met de aanmeldings- en selectieprocedure via TenderNed. Geïnteresseerde aannemers en combinaties kunnen zich nu aanmelden voor de opdracht om het ontwerp en de uitvoering van de nieuw te bouwen sluis uit te voeren. In september 2017 is de zoektocht naar een geschikte bouwer afgerond.
De aanbesteding van de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt op basis van een concurrentiegerichte dialoog gevoerd. Deze procedure sluit het beste aan bij de complexiteit van het aan te besteden werk. De aanbestedingsprocedure wordt digitaal uitgevoerd via het elektronisch systeem voor aanbestedingen: TenderNed.

In de selectiefase kunnen geïnteresseerde bedrijven of combinaties hun belangstelling voor het uit te voeren werk kenbaar maken. In het aanmeldings- en selectiedocument op TenderNed staat informatie over de opdracht, het verloop van de aanbestedingsprocedure, de wijze waarop een verzoek tot deelneming dient te worden gedaan, de geschiktheidseisen, eventuele selectiecriteria en de wijze van selecteren.

Alle bedrijven die door de selectiefase komen, gaan door naar de eerste dialoogfase. Tijdens deze fase kunnen ze beschikken over de aanbestedingsdocumenten en in gesprek gaan met een dialoogteam van het project. Alle aanbieders maken een plan van aanpak over hoe zij denken de risico’s het beste te kunnen beheersen en zelf bedachte kansen te benutten. De plannen worden beoordeeld door een commissie van deskundigen. De bedrijven met de drie beste plannen gaan vervolgens door naar de volgende fase.

In de tweede dialoogfase vindt veelvuldig (technisch) overleg plaats met de overgebleven drie partijen. Hierdoor komen de aanbieders tot een (ontwerp)oplossing voor complexe veelal technische vraagstukken binnen de gestelde kaders. Bij de afsluiting van deze fase wordt de door het project goedgekeurde opbrengst verwerkt in de vrijgegeven definitieve aanbestedingsdocumenten.

De aannemers maken hun aanbieding op basis van de aanbestedingsdocumenten. Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Dit betekent dat de aanbiedingen eerst op de kwalitatieve criteria worden beoordeeld door een commissie van deskundigen.

Pas nadat die uitkomst vaststaat, worden de geoffreerde prijzen bekeken. Vervolgens kan worden vastgesteld welke aannemer de opdracht krijgt. De gunningsbeslissing wordt aan de inschrijvers bekend gemaakt. En na een periode waarin de inschrijvers gedurende een aantal weken bezwaar kunnen maken, is de gunning onomkeerbaar. De gekozen aannemer kan na voorbereiding starten met de uitvoering.

Meer op de website van RWS>