Special events

Cursussen

Adverteren in Civiele Techniek

 
Redactionele formule

Civiele Techniek is een onafhankelijk tijdschrift voor de civieltechnisch ingenieur, die werkzaam is in de grond,- weg- en waterbouw en verkeerskunde. Civiele Techniek geeft vakgerichte informatie over innovaties, infrastructurele projecten, ontwikkelingen en trends die relevant zijn voor het genoemde vakgebied.<Klik op de cover voor een bladerbare impressie.

 

 

 

Verspreiding

Civiele Techniek is het platform voor kennis- en informatie-uitwisseling voor de GWW-sector, en dat heeft alles te maken met de kwaliteit van het bereik. Civiele Techniek wordt gelezen door civieltechnische ingenieurs, technisch managers en beslissers, werkzaam in de grond-, weg-, en waterbouw en verkeerstechniek (bij onder meer ingenieurs-, en adviesbureaus en bouwbedrijven), overheid (Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen) en studenten.

Wat de papieren oplage betreft, meer dan een derde (36 procent) daarvan komt terecht bij overheidsinstellingen; daarnaast bereikt 20 procent advies- en ingenieursbureaus, 11 procent onderzoeks- en opleidingsinstituten. Van de overige lezers van Civiele Techniek werkt 16 procent in de uitvoerende bouw of in toeleverende bedrijven (4 procent). Iets meer dan 10 procent van de lezers van Civiele Techniek is student, een aantal dat de laatste jaren groeit.

Sinds medio 2012 verschijnt Civiele Techniek in digitale vorm op het intranet van Rijkswaterstaat, waarmee het het potentiële bereik zich uitstrekt tot alle Rijkswaterstaatmedewerkers.

Het beleid van Civiele Techniek is erop gericht om de komende jaren de digitale verspreiding, met name binnen de opdrachtgevende, infrastructurele bouw verder te vergroten.

Neem voor meer informatie over (digitale) verspreiding contact op met de uitgever.

 


Verschijningsschema 2019
Verschijningsfrequentie: 6x per jaar + waterbouwdagspecial

Nummer Thema Verschijnt Materiaal aanleveren
1/2 Water
(waterbouw, water in de openbare ruimte)
Extra verspreid op de Aqua Nederland Vakbeurs
en Rioleringsvakdagen  Gorinchem
31 jan 14 jan
3 Innovatie & Arbeidsmarktspecial
Extra verspreid onder laatstejaarsstudenten +Bedrijvendag TU Delft
28 mrt 7 mrt
4 Verkeer, Wegen & Openbare ruimte 30 mei
8 mei
5/6 Circulair Bouwen in de GWW

18 juli 24 juni
7 Geotechniek & Ondergronds Bouwen
(Extra verspreid op de Funderingstechniekdag en de Betondag)
19 sep
26 aug
  Extra uitgave: Waterbouwdagspecial
(Extra verspreid op de Waterbouwdag)
26 sep  10 sep
8 Tunnels & Bruggen
28 nov
5 nov

 

Advertenties: prijzen en formaten
Prijs per advertentie
(excl. BTW en bureautoeslag)

  1 keer 2 keer 3 keer 4 keer 5 keer 6 keer
1/1 pag 1.637,- 1.571,- 1.509,- 1.443,- 1.377,- 1.326,-
1/2 pag 1.046,- 1.015,- 979,- 943,- 907,- 877,-
1/4 pag 724,- 709,- 689,- 672,- 652,- 635,-

 

Toeslagen:

achterpagina € 250,-
advertorial 75% van advertentieprijs
contractperiode ten hoogste 12 achtereenvolgende maanden

 


Formaten
Bladspiegel 210 x 297 mm

Zetspiegel staand liggend
1/1 pag 185 x 250 mm
n.v.t.
1/2 pag 091 x 250 mm
185 x 124 mm
1/4 pag 091 x 124 mm
185 x 060 mm
1/8 pag 043 x 124 mm
091 x 060 mm
aflopend 220 x 307 mm  
bijsluiter max. 200 x 285 mm  

 

 

Insert: Meesturen dubbelgevouwen A4 (tot A5) brochure, meenieter en/of opplakker: prijs op aanvraag


Reserveringen na de daarvoor gestelde termijn, mits gehonoreerd, alsmede materiaal ontvangen na de daarvoor gestelde termijn, worden belast met een toeslag van 15 % op de totale plaatsingskosten. Annuleringen na de daarvoor gestelde termijn worden doorberekend tegen 50 % van de totale plaatsingskosten. Termijn van annulering: tien weken voor verschijnen.

 

Adverteren op de website

Maandelijks vinden duizenden bezoekers de weg naar de website van Civiele Techniek, een aantal dat gestaag groeit.
Neem voor informatie over bezoekersaantallen en advertentiemogelijkheden op de website, al dan niet in combinatie met (digitale) uitgaven, contact op met de uitgever.


Uitgever
:

SJP Uitgevers
Postbus 861
4200 AW Gorinchem
telefoon: (0183) 66 08 08
fax: (0183) 63 09 99
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.